HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VIETTEL PAY TRÊN APP

Dưới đây là hướng dẫn thanh toán nạp điểm vào app Rabbit EVC qua ViettelPay:

Bước 1: Khách hàng sử dụng ứng dụng Rabbit EVC => Chọn mục “Nạp điểm” => Chọn số điểm cần nạp (1 điểm = 1 VNĐ) => Chọn “ViettelPay” => Chọn “Nạp điểm ngay”

Bước 2: Chọn nguồn tiền và nhập thông tin đăng nhập để thanh toán.

Bước 3: Khách hàng Chọn Thanh Toán sau đó nhập mã OTP và kết thúc

Video hướng dẫn chi tiết: